'Groene specialisten
in het planproces'
Lees meer

Landschap

Als initiatiefnemer kunt u op verschillende manieren tegen inrichtingskwesties van de buitenruimte aanlopen. Of het nu gaat of inpassingsplannen, beplantingsplannen, tuinontwerpen of beeldkwaliteitsplannen Jansen & Jansen is uw partij.

Landschapelijke inpassing

Uw nieuwe ontwikkelingen ingepast in het landschap
Een veel gevraagde dienst is het opstellen van een landschappelijk inpassingsplan. Bij een wijziging van het bestemmingsplan kan de gemeente als voorwaarde stellen dat de nieuwe bebouwing 'landschappelijk' moet worden ingepast. Het maken van een landschappelijk inpassingsplan is maatwerk. Onze ontwerper zoekt samen met u naar de beste oplossing. Dit resulteert in een plan waarin de nieuwe bebouwing optimaal functioneert en een toevoeging is voor het landschap.

De meeste gemeenten hebben een LOP (landschappelijk ontwikkelingsplan), hierin wordt een streefbeeld gegeven met ruimtelijke kenmerken waaraan een gebied moet voldoen. Dit LOP is onze 'kapstok' om een goed onderbouwd landschappelijk inpassingsplan te maken. Het resultaat van deze werkwijze is dat u een goed onderbouwd plan krijgt, waarin uw ruimtelijke ingreep (bebouwing) is ingepast volgens het streefbeeld dat onze 'kapstok' het LOP (opgesteld door de gemeente) ons geeft.

Waarom een landschappelijke inpassing door J&J?

  • Snelle offerte en scherpe prijs
  • Concrete inrichtingsvoorstellen
  • Goede afstemming op uw eisen en het vigerend beleid
  • Vlotte en correcte werkwijze
  • Werkzaam in heel Nederland

Contactformulier

Uw bericht is verzonden!
Er is een fout opgetreden!