'Groene specialisten
in het planproces'
Lees meer

(Aanvullend) vleermuizenonderzoek Deventer

02-02-2016 - Na het uitvoeren van de ecologische quickscan voor de Borgloschool in Deventer, bleek dat negatieve gevolgen van het slopen van het oude schoolgebouw, op vleermuizen niet konden worden uitgesloten. Een aanvullend vleermuizenonderzoek was hierdoor noodzakelijk. In enkele veldbezoeken, conform het vleermuizen protocol, kon worden vastgesteld dat de voorgenomen ingreep geen noemenswaardige negatieve gevolgen zou hebben op de voorkomende vleermuizen. Door het nemen van enkele mitigerende maatregelen konden negatieve gevolgen volledig worden uitgesloten. De projectplanning kon dan ook zonder vertraging voortgaan.

Contactformulier

Uw bericht is verzonden!
Er is een fout opgetreden!