'Groene specialisten
in het planproces'
Lees meer

Ecologisch werkprotocol Tubbergen

02-02-2016 - In opdracht van IAA Stedenbouw en Landschap stelde Jansen & Jansen een ecologisch werkprotocol op voor het terrein van woonzorgcentrum De Eeshof in Tubbergen. De huidige bebouwing van het complex zal vervangen worden voor nieuwbouw. Uit een eerder uitgevoerde ecologische quickscan kwam naar voren dat de huismus negatieve effecten zal ondervinden van de voorgenomen werkzaamheden. In het ecologische werkprotocol is specifiek aandacht voor de huismus. Het ecologisch werkprotocol stelt compenserende en mitigerende maartregelen voor om te voorkomen dat verbodsbepalingen uit de F&F-wet, met betrekking tot de huismus, worden overtreden.

Contactformulier

Uw bericht is verzonden!
Er is een fout opgetreden!