'Groene specialisten
in het planproces'
Lees meer

Bomen effect analyse (BEA) Gemeente Almelo

02-02-2016 - De gemeente Almelo is voornemens een grootschalig (civieltechnisch) onderhoudsproject uit te voeren aan de Drakensteyn in wijk de Schelfhorst. Bij 22 bomen (zomereiken) leveren de voorgenomen werkzaamheden mogelijk problemen op. Jansen & Jansen werd gevraagd een BEA uit te voeren naar de 22 bomen. In de bomen effect analyse wordt specifiek ingegaan op de effecten van de noodzakelijke bronbemaling op de bomen. De BEA bevat een specifieke bijlage met een samenvatting van maatregelen die genomen dienen te worden om de bomen duurzaam te behouden. Deze bijlage kan bij het bestek worden bijgevoegd.

Contactformulier

Uw bericht is verzonden!
Er is een fout opgetreden!