'Groene specialisten
in het planproces'
Lees meer

Bomen

Bomen zijn een constante factor in de buitenruimte. Een boom kan gemakkelijk een gebouw overleven. Grote kans dus dat u bij uw ruimtelijke initiatief te maken krijgt met bomen. Jansen & Jansen heeft een ruime expertise op het gebied van bomen en planontwikkeling. Mocht u een bomenvraag hebben? Aarzel dan niet, Jansen & Jansen heeft op elke vraag een passend antwoord!

Boomveiligheidscontroles

VTA
Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Dit houdt in dat u als boomeigenaar verplicht bent uw bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te laten controleren. Op basis van de geconstateerde gebreken moet u actie ondernemen om de risico’s te minimaliseren. Hebt u een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren en de beheermaatregelen die uit deze controle voortvloeien uitgevoerd. Dan bent u niet aansprakelijk voor eventuele schade die door uw bomen ontstaat.

Jansen & Jansen maakt voor de controle van de bomen gebruik van de VTA-methode (Visual Tree Assesment). Met deze methode worden de bomen visueel gecontroleerd op biologische en mechanische gebreken.

Naderonderzoek
Met een visuele boomveiligheidscontrole (VTA) worden zichtbare gebreken geconstateerd. Wanneer niet met zekerheid gezegd kan worden, in welke mate de boom verzwakt is, moet de boom nader onderzocht worden. Jansen & Jansen maakt hiervoor gebruik van specialistische onderzoeksapparatuur. Veel gebruikte apparaten zijn de Picus geluidstomograaf en de resistograaf.

Hoe werkt het?
Hoe werkt het?

Bomen effect analyse

Kan de boom gehandhaafd blijven of moet hij weg?
Het behoud van bestaande bomen bij bouwprojecten is een eis die steeds meer opdrachtgevers op tafel leggen. Een boom effect analyse geeft inzicht in de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden op de bomen.

De centrale vraag van de boom effect analyse is: Kan de boom(en) na uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden in zijn huidige verschijningsvorm en op zijn standplaats duurzaam behouden blijven?

Jansen & Jansen geeft u na een gedegen boven- en ondergrondsonderzoek een helder antwoord op deze vraag. Een uitkomst van het onderzoek kan bijvoorbeeld zijn dat investeringen in de groeiplaats noodzakelijk is om de boom(en) duurzaam te behouden. In dit geval maakt Jansen & Jansen de kosten voor u inzichtelijk middels een calculatie.

Boomtaxatie

De economische waarde van uw bomen bepaald
Bomen vertegenwoordigen naast ecologische en esthetische waarde ook economische waarde. In verschillende gevallen kan het nodig zijn deze economische waarde van uw bomen te laten bepalen. Een voorbeelden hiervan is, de beschadiging van uw bomen (door derden). In dit geval kunt u met een taxatierapport van Jansen & Jansen de geleden schade declareren. Let wel, deze bedragen kunnen behoorlijk oplopen. Een volwassen boom vertegenwoordigt al snel een economische waarde van enkele duizenden euro’s.

Jansen & Jansen biedt u een helder en inzichtelijk taxatierapport waarmee u eenvoudig de geleden schade kunt verhalen bij een verzekeringsmaatschappij.

Hoe werkt het?

Contactformulier

Uw bericht is verzonden!
Er is een fout opgetreden!